Op deze pagina blikken we steeds even kort terug op een van onze concerten. Lees maar gezellig met ons mee.


Ons slot concert voor het jaar 2019 was een prachtig kerstconcert in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Puttershoek in samenwerking met het Christelijk Jong Mannenkoor Jubilate. Wat een bijzondere, mooie avond! We hebben, groot en klein, genoten van elkaars zang en mochten met elkaar de naam van Het Kind van Bethlehem groot maken! 

 


 

Het is beslist niet zo dat wij geen concerten meer hebben verzorgd in de tussenliggende tijd maar onze website was tijdelijk uit de lucht... we hopen vanaf nu alles weer netjes bij te houden! 


Op 17 juni 2017 hebben we op uitnodiging van het bewonerskoor van de Rembrandt gezongen in de Open Hof kerk. Fijn om zo met jong en oud te zingen tot Gods eer! We bedanken het bewonerskoor hartelijk voor de uitnodiging en wensen hen nog veel gezegende avonden met elkaar.


Met pijn in ons hart hebben wij met dit slotconcert afscheid genomen van de Koningshof. We hebben we jarenlang met veel plezier gezongen en zowel de bewoners als wij genoten altijd weer.. De Bijbel spreekt over een tijd van komen en een tijd van gaan, dat gold ook nu... Wij wensen alle bewoners in hun nieuwe huis/kamer/verpleeghuis Gods zegen toe! 


Wat hebben we genoten van een prachtig concert in Heinenoord! Met de accordeon en gitaar heeft Meneer Pop ons meegenomen op reis door Roemenie met prachtige muziek en tekst! En tot slot nog een heuse solo voor ons als kinderkoor omdat wij er tijdens het concert achter het koorhek niet veel van hadden kunnen zien.. Bedankt jongens en meiden dat jullie er allemaal waren en zo goed hebben meegedaan! 


Op maandag 19 december 2016 werkten we mee aan de inmiddels traditionele Kerstzangavond in de Anathothkerk. Fijn om met zoveel aanwezigen te zingen en te luisteren naar het ontroerende Kerstevangelie in W(w)oord en muziek. 


Op 24 juni hebben we met onze oud-leden genoten van ons Jubileum concert! We oefenden 's middags met elkaar en gaven 's avonds ons concert! Leuk dat er zoveel oud-leden mee hebben gezongen! We mochten ons 10-jarig bestaan vieren en de naam van de Heere bezingen omdat Hij in al die jaren bij ons is geweest. Geen koorlid, bestuurslid of organist of dirigente is ons ontvallen! Ons rest niets meer dan te herhalen wat we deze avond zongen met elkaar 'Looft den Heer', want Hij is goed! Halleluja!'


  Ook op ons derde kerstconcert ( 21 december 2015 in Oud-Beijerland) kijken we blij en dankbaar terug! Een volle kerk en een goed gevuld programma. Het blokje van ons koor en het samen zingen met de mannen van het Korendijks Mannenkoor vertolkten het complete Kerstevangelie in muziek.. Met "jong" en "oud" genoten. Heel fijn!


 

Met bewoners van de Koningshof en kinderen erg uitgekeken naar onze kerstdienst vanmiddag ( woensdag 16 december 2015 ) in Rotterdam-IJsselmonde. Wat fijn om zo met jong en (heel) oud bij de kribbe stil te mogen staan. We hebben er allemaal erg van genoten en komen bij gezondheid graag nog eens terug! 


 

Zaterdag 12 december 2015..een prachtige avond in een prachtige kerk. Samen met mannenkoor " de Lofzang" hadden we een zangavond in Heinenoord. We hebben fijn gezongen met elkaar, ds Joppe hield een mooie meditatie en we genoten van prachtige orgelmuziek. We waren erg blij met een mooie opkomst en met sponsors die ons hebben geholpen deze avond te kunnen organiseren.. Hartelijk bedankt allemaal voor jullie / uw inzet / aanwezigheid!


Zomaar opeens...onverwachts...kregen we een prachtige uitnodiging! We werden uitgenodigd om te komen zingen in de sporthal in Oud-Beijerland voor onze naasten op de vlucht..

Wat fijn dat jullie samen met jullie ouders zo enthousiast reageerden!

We zongen met elkaar over de hulp die alleen van de Heere komt die hemel en aarde heeft gemaakt. We mochten het Gloria zingen over de geboorte van de Heere Jezus en we zongen van Zijn wondere schepping! Rond de klok van half acht was het tijd voor "leuke liedjes met gebaren" zodat de enthousiaste jongens en meisjes (en vaders en opa's) onder de vluchtelingen met ons mee konden zingen! Hoofd, schouders, knie en teen / In de maneschijn / Jan Huigen in de ton enz.. We hebben allemaal genoten en besloten zingend met en voor elkaar "zorg ook voor ons o HEER', op de weg die voor ons ligt.."

Het was in 1 woord geweldig!

(maandagavond 16 november 2015)


Woensdag 7 oktober 2015 brachten we opnieuw een bezoek aan de Zoomhoek in Oud-Beijerland. We zongen daar samen met het bewonerskoor van Zoomhoek onder leiding van Mevr. Ali Boer. Meneer Stam (vader van Joel en Lois) opende de avond met ons met het lezen van psalm 23 en gebed. We zongen ook met elkaar van deze psalm de bewerking van de Heer' is mijn Herder. Het was een prachtige avond waar jong en oud van hebben genoten. De opkomst van onze leden was opnieuw weer fantastisch! Wat fijn dat jullie allemaal zo trouw zijn!


 

Op zaterdag 20 december 2014 mochten we meewerken aan een kerstconcert in ‘s Grevelduin  en Vrijhoeve– Capelle.

Wij waren daar op uitnodiging van mannenkoor “De Lofzang” olv. Dick de Jong. Dominee T.C de Leeuw verzorgde de meditatie voor ons.

Met een grote bus vol enthousiaste kinderen en pappa’s en mamma’s vertrokken we om half zes vanuit Nieuw-Beijerland. Een prachtig concert in een schitterende oude kerk. Een gevarieerd programma met veel afwisseling van mannenzang, kinderstemmen, solisten en een meditatie maakte deze avond tot een prachtige avond voor de kerstdagen. We kijken er blij en dankbaar op terug.


 

 

Kinderkoor Tabitha | Oefenlocatie Hersteld Hervormde Kerk  "De Bron"  | Dijkstraat 2 | Nieuw-Beijerland

Copyright © 2014-2020 All Rights Reserved.